കാറിലിരിക്കുമ്പോഴും സകല ഈശ്വരൻമാരെയും കൂടി പിടിച്ചു പ്രാത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു…

ലേബർ റൂം ~ രചന: ആതിര പി ദിലീപ് ഞാൻ രാധിക കിങ്ങിണി മറ്റത്തെ ദിവാകര കയ്മളുടെയും സീതയുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകൾ… മോൾക്ക് ഒന്നര വയസ്സ് ആവാറായപ്പോഴാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഗർഭിണി ആയത്. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടായതാണെങ്കിലും ഗർഭിണി ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു …

കാറിലിരിക്കുമ്പോഴും സകല ഈശ്വരൻമാരെയും കൂടി പിടിച്ചു പ്രാത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു… Read More