ഡീ അമ്മു…എന്താ കാര്യം…നിയെങ്കിലും പറയ്…അവൻ പുറം തിരുമിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ബാത്‌റൂമിൽ കയറിയത്….

പ്രോത്സാഹനമില്ലാത്ത ഭാര്യ രചന: കാളിദാസൻ ::::::::::::::::::::::::: അമ്മേ……. എന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ട് അമ്മ ഓടിവന്നു….. എന്നതാ…. എന്നതാ ഇവിടെ പ്രശ്നം…???എന്താ ഇവിടൊരു ശബ്ദം കേട്ടത്…?? അമ്മ വീടിന്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു…. അമ്മയെ കണ്ടതും അമ്മു പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് …

ഡീ അമ്മു…എന്താ കാര്യം…നിയെങ്കിലും പറയ്…അവൻ പുറം തിരുമിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ബാത്‌റൂമിൽ കയറിയത്…. Read More