പക്ഷേ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ എനിക്കടക്കി വെയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. അത് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം വേറെയുണ്ടാവും…

സഖാവിന്റെ പെണ്ണ് രചന: സൗമ്യ സാബു ദേ പെണ്ണേ… ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു,, നിന്റെ മോഹം വെറുതേയാ..പാർവതിയുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടി അരുൺ അത് പറയുമ്പോഴും അവൾ ചിരിക്കുകയാണ്… ഈ കലിപ്പ് ലുക്ക്‌ ആണ് എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടം.. ടീ.. നീ …

പക്ഷേ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ എനിക്കടക്കി വെയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. അത് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം വേറെയുണ്ടാവും… Read More