എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നെ ചേട്ടൻ അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണോ?ചേട്ടന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി.

ഇതാണ് വേണ്ടത് – രചന: അമ്മു സന്തോഷ് എന്താ രതീഷേ…? അടുക്കളയിലേക്കു പെട്ടെന്ന് രതീഷ് കേറി വന്നപ്പോൾ ബാല ഒന്ന് പതറി. ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി, വെറുതെ….അശോകൻ ചേട്ടനില്ലേ…? ബാല തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നോക്കി…നല്ല ഉറക്കം…ഇതെന്താ അടുക്കളയിൽ തൊട്ടിൽ…? ചേട്ടൻ …

എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നെ ചേട്ടൻ അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണോ?ചേട്ടന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി. Read More