അവനെ കാണുന്ന ഓരോ നിമിഷവും സ്വയം വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു തനിക്ക്, സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രം അമ്മയോട് പറഞ്ഞിറങ്ങി…

ഉശിരുള്ള പെണ്ണ് രചന: Omar Bin Muhammed അന്ന് നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു വാതിലിൽ തട്ടുന്നത് കേട്ട് അവൾ വാതിൽ തുറന്നു തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് വാത്സല്യത്തോടെ അവൾ ചോദിച്ചു എന്ത്യേ കണ്ണാ… ഒറങ്ങീലെ.. ഇല്ലെച്യേ… ഞാനിന്ന് ചേച്ചീടെ …

അവനെ കാണുന്ന ഓരോ നിമിഷവും സ്വയം വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു തനിക്ക്, സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രം അമ്മയോട് പറഞ്ഞിറങ്ങി… Read More

ആ അടിയുടെ വേദനകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളെ അശ്വസിപ്പിക്കാതെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ത്വതമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി…

ആദ്യ ശ്രമമാണ് ❤️നിങ്ങളുടെ പിന്തുണപ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 😍 അവൾ രചന: Bin Muhammed അന്നധ്യമായിട്ടായിരുന്നു അവളവനെ കാണുന്നത്… അതെ ആ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച്. തന്റെ കല്യാണമുറപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടതുമുതൽ അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അവൾ അവരാരും …

ആ അടിയുടെ വേദനകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളെ അശ്വസിപ്പിക്കാതെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ത്വതമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി… Read More