അഛമ്മയ്ക്ക് മ്മടെ ഒച്ച കാരണം സീരിയല് കാണാൻ പറ്റൂലച്ഛാ അതാ….പിങ്കി അയാളുടെ കാതിൽ രഹസ്യം പോലെ പറഞ്ഞു…

രചന : ധന്യ ഷംജിത്ത് :::::::::::::::::::: അച്ഛാ …. എവിടെ ഇന്നത്തെ പതിവ് ? ജോലി കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്കു കയറിയപാടെ നരേന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി പിങ്കിയും , പാച്ചുവും. ഞാനൊന്ന് ഇരിക്കട്ടെടോ ന്നിട്ട് പോരെ .. അവരെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് അയാൾ സെറ്റിയിലേക്കമർന്നു. …

അഛമ്മയ്ക്ക് മ്മടെ ഒച്ച കാരണം സീരിയല് കാണാൻ പറ്റൂലച്ഛാ അതാ….പിങ്കി അയാളുടെ കാതിൽ രഹസ്യം പോലെ പറഞ്ഞു… Read More