അയാളുടെ വോയ്സ് ക്ലിപ്പുകൾ കേൾക്കാൻ ഉള്ള ശക്തി മനുവിന് ഉണ്ടായില്ല…

രചന: Gayu Ammuz Gayu വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് മനുവിൻ്റെ കാമുകി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുപാട് എതിർത്തു… ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറു മാസമായി… ഇപ്പോളാണ് അവൻ അവരോടെല്ലാം പറയുന്നത് .. “അവളു പഠിച്ച കള്ളി ആണ് …നിന്നോടെല്ലാം മറച്ചു …

അയാളുടെ വോയ്സ് ക്ലിപ്പുകൾ കേൾക്കാൻ ഉള്ള ശക്തി മനുവിന് ഉണ്ടായില്ല… Read More

അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രായം ആയ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും പറയാറില്ല…

രചന: Gayu Ammuz Gayu നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രി ആയിരുന്നു.അവൻ ഗ്ലാസിലെ മ ദ്യം ഒരിറക്ക് കൂടി കുടിച്ചു. അപ്പോളാണ് ആ ഫോൺ നമ്പർ ഓർമ വന്നത്. ഏതോ പുതിയ ചരക്കാണ്. കൂട്ടുകാരൻ ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. വിളിച്ചപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ബിസി ആയിരുന്നു. …

അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രായം ആയ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും പറയാറില്ല… Read More

പലപ്പോഴും ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മീരേച്ചി ഇടുമോയെന്ന് സംശയം ആയിരുന്നു…

രചന: ഗായത്രി ശ്രീകുമാർ ആർത്തലച്ച് മഴ പെയ്തതു കൊണ്ടാവണം മീരേച്ചിയുടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് കേട്ടില്ല. പതിവായി വല്ല്യമ്മയോട് വഴക്കിടാറുള്ള നേരം ആയിരുന്നു …അകത്ത് അമ്മയും മകളും പൊടിപൊടിക്കുന്നുണ്ടാവും…ഓരോ ദിവസവും മീരേച്ചിയ്ക്ക് പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോ വല്ല്യമ്മ വച്ച കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടാവില്ല.. …

പലപ്പോഴും ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മീരേച്ചി ഇടുമോയെന്ന് സംശയം ആയിരുന്നു… Read More