എത്ര വലിയ ദേഷ്യവും അവൻ വന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ വെക്കുമ്പോൾ അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതെ ആകും….

ചേച്ചിയമ്മ ❤️ രചന: Krishna Meera പത്തു വയസ്സിൽ അമ്മയായ് മാറിയ ഒരു പെൺകുട്ടി…ശരീരം കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും മനസ്സു കൊണ്ടു അവൾ അമ്മയായി അവൾക്ക് താഴെ ഒരു കുഞ്ഞ് രാജകുമാരൻ വന്നപ്പോൾ…. അമ്മ അവനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവനെ ഹൃദയത്തിൽ പേറി…. …

എത്ര വലിയ ദേഷ്യവും അവൻ വന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ വെക്കുമ്പോൾ അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതെ ആകും…. Read More

കത്തിലെ ഓരോ വാചകങ്ങളും ആയിരം ആവർത്തി വായിച്ചു നോക്കി. ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോളും അവന്റെ മുഖം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു.

കാത്തിരുപ്പ്… രചന: കൃഷ്ണ മീര ഇത്ര പെട്ടന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു കേറാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു…??എന്തു മായാജാലം ആണ് നീ എന്നിൽ തീർത്തത്??? അറിയില്ല എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടത്തെ എന്തു പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കണമെന്ന്….. നീ എനിക്ക് എന്റെ …

കത്തിലെ ഓരോ വാചകങ്ങളും ആയിരം ആവർത്തി വായിച്ചു നോക്കി. ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോളും അവന്റെ മുഖം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. Read More