അവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നീ മോശക്കാരിയാകും…

രചന: Latheesh Kaitheri “എവിടെ സുഭദ്രേ നിന്റെ മരുമകൾ?” “മരുമകൾ അല്ലെടോ മകൾ! അങ്ങനെ പറയുന്നതാ എനിക്കിഷ്ടം.” “ശരി ശരി! എന്നിട്ടു മകൾ എവിടെ?” “അവൾ അനുവിന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്.” “സമയം എട്ടര ആയല്ലോ? എന്നിട്ടും രണ്ടാൾക്കും വരാറായില്ലേ?” “അവൾ …

അവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നീ മോശക്കാരിയാകും… Read More

ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിയതുമുതൽ വല്ലാത്ത വീർപ്പുമുട്ടലായിരുന്നു…

രചന: Latheesh Kaitheri ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിയതുമുതൽ വല്ലാത്ത വീർപ്പുമുട്ടലായിരുന്നു , എന്റെ നാടിനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒന്നുമിവിടെ ഇല്ലാ … അച്ചനെയും അമ്മയേയും അനിയനേയും ഓർത്തപ്പോൾ സങ്കടം വീണ്ടും കീഴ്‌പ്പെടുത്തുകയാണ് ,, ആദ്യമായാണ് വീടുവിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ,വീടിനരികിലുള്ള കടയിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും …

ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിയതുമുതൽ വല്ലാത്ത വീർപ്പുമുട്ടലായിരുന്നു… Read More