എത്ര സ്‌നേഹം ഉണ്ടങ്കിലും കിടപ്പറയിലെ ഒരാളുടെ അവഗണനയും അനിഷ്ടവും മനസ്സിനെ സങ്കടപെടുത്തും…

ഇണ രചന: നവാസ് ആമണ്ടൂർ :::::::::::::::::::::::::::: ‘എത്ര സ്‌നേഹം ഉണ്ടങ്കിലും കിടപ്പറയിലെ ഒരാളുടെ അവഗണനയും അനിഷ്ടവും മനസ്സിനെ സങ്കടപെടുത്തും.’ ഒരു പെണ്ണിനെയും  ജീവിതത്തിൽ ശരീരകമായി ആസ്വദിക്കാനോ തൃപ്ത്തിപ്പെടുത്താനോ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് കഴിയില്ലന്നുള്ള തിരച്ചറിവിൽ സ്വന്തം കുറവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അയാൾ ഭാര്യയുടെ മുൻപ്പിൽ …

എത്ര സ്‌നേഹം ഉണ്ടങ്കിലും കിടപ്പറയിലെ ഒരാളുടെ അവഗണനയും അനിഷ്ടവും മനസ്സിനെ സങ്കടപെടുത്തും… Read More

നാളുകൾ കുറേയായി ഞാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്…

ആയിരത്തിൽ ഒരുവൾ.. രചന: നവാസ് ആമണ്ടൂർ :::::::::::::::::::: “സെ ക് സ് ചാറ്റിങ്ങിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ..?” ഇങ്ങനെയൊരു മെസേജിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് എന്ത് റിപ്ലൈയാണ് കൊടുക്കുക..? മിക്കവാറും ആ സമയം എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഏറെക്കുറെ …

നാളുകൾ കുറേയായി ഞാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്… Read More

ജാസ്മിയെ അവന് അറിയാം…അവന് അറിയുന്ന പോലെ വേറെ ആർക്കും അവളെ അറിയില്ല…

കാമുകിയുടെ കൂടോത്രം. രചന : നവാസ് ആമണ്ടൂർ ::::::::::::::::::: കല്യാണമണ്ഡപത്തിലെ സ്റ്റേജിൽ വധുവും വരനും കല്യാണത്തിന് വന്നവരുടെ അനുഗ്രഹ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു മാറി ഒരാൾ മാത്രം തുളുമ്പി അടർന്ന കണ്ണീർ തുള്ളികളെ ആരും കാണാതെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. എത്ര …

ജാസ്മിയെ അവന് അറിയാം…അവന് അറിയുന്ന പോലെ വേറെ ആർക്കും അവളെ അറിയില്ല… Read More

ഒരിക്കലും അരികിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാണങ്കിലും, മരണവേദനയുടെ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടയും മുൻപേ…

തീവ്രം… (രചന: Navas Amandoor) ഒരിക്കലും അരികിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാണങ്കിലും,മ രണവേദനയുടെ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടയും മുൻപേ അവസാനമായി കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന മുഖങ്ങളിൽ മിയയുടെ മുഖവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും.. നൊന്ത് പ്രസവിച്ചു പോറ്റി വളർത്തി, തന്നൊളമാക്കിയ മകളെ കാണാൻ കഴിയാതെ ജീവൻ പോകുമ്പോൾ …

ഒരിക്കലും അരികിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാണങ്കിലും, മരണവേദനയുടെ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടയും മുൻപേ… Read More