ദൃശ്യയുടെ വാക്കുകൾ നന്ദയുടെ ഇടനെഞ്ചിൽ വിങ്ങലുണ്ടാക്കി. എങ്കിലും അവളത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ദൃശ്യയോട് തട്ടിക്കേറി.

ഭാര്യ രചന: Neji Najla ================ “നിനക്ക് നൂറ് നാവായിരുന്നല്ലോ.. നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ.. ഞാൻ നിന്റെ  അമ്മയെയും നിവിനേട്ടനെയും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ ഒരു പുന്നാര ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്..” ദൃശ്യ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നു. “എടീ …

ദൃശ്യയുടെ വാക്കുകൾ നന്ദയുടെ ഇടനെഞ്ചിൽ വിങ്ങലുണ്ടാക്കി. എങ്കിലും അവളത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ദൃശ്യയോട് തട്ടിക്കേറി. Read More

വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നു മനസ്സിലായി അവൾ അത് തള്ളി തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി….

തിരിച്ചറിവുകൾ രചന: Neji Najla :::::::::::::::::::::::::: “രാജുവേട്ടാ…. “ ദേവു ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജുവിന്റെ മടിയിലേക്ക് വീണു .കൈയിൽ മൊബൈൽ ഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നു. “എന്താ ദേവു എന്തുപറ്റി” രാജു ചോദിച്ചു .”നമ്മുടെ നീനു മോൾ….” ദേവുവിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ …

വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നു മനസ്സിലായി അവൾ അത് തള്ളി തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി…. Read More