ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ ആകാംഷയോടെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും ഉണ്ണിക്ക് അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

നഷ്ടമോഹങ്ങൾ രചന: Pradeep Kumaran ::::::::::::::::::::::::::::: ” അമ്മേ , ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വരാട്ടോ. അമ്മക്ക് ചായയോ മറ്റെന്തിങ്കിലും വാങ്ങണോ?.” “വേണ്ട ഉണ്ണ്യേ. . മോൻ പോയിട്ട് വായോ.” പ്ര വാ സ ജീവിതത്തിനിടയിൽ കിട്ടിയ ലീവിൽ നാട്ടിലെത്തിയ ഉണ്ണി , …

ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ ആകാംഷയോടെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും ഉണ്ണിക്ക് അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Read More

പൊക്കം കുറഞ്ഞ മെലിഞ്ഞ ത്രേസ്യമ്മ ചേച്ചി ഞങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്ല്യത്തോടെയും മാത്രമേ പെരുമാറിയിട്ടൊള്ളു….

മനഃ പൊരുത്തം രചന: Pradeep Kumaran :::::::::::::::::::::: ” ഡാ , ആന്റുചേട്ടനും ചേച്ചിയും തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ചയുമില്ലല്ലോ? ” . ” ശരിയാ, എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് …

പൊക്കം കുറഞ്ഞ മെലിഞ്ഞ ത്രേസ്യമ്മ ചേച്ചി ഞങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്ല്യത്തോടെയും മാത്രമേ പെരുമാറിയിട്ടൊള്ളു…. Read More