എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ വേഗത ഞാൻ മുൻമ്പ് അത്രയേറേ ഉച്ചത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ പുറത്തേക്കു കേൾക്കും വിധം….

രചന: പ്രതീഷ് :::::::::::::::::::::: ഒരിക്കൽ അനാവശ്യമെന്നു കരുതി ഒഴിവാക്കിയ പലതും ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നെന്നും, ആവശ്യങ്ങളെന്നു കരുതി നെഞ്ചോടു ചേർത്തടുപ്പിച്ച പലതും ഹൃദയത്തോട് ചേരുന്നവയായിരുന്നില്ലെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നൊരു നിമിഷമുണ്ട്. ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, എന്നാൽ ഒരാളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയെന്നത് ഒരു …

എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ വേഗത ഞാൻ മുൻമ്പ് അത്രയേറേ ഉച്ചത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ പുറത്തേക്കു കേൾക്കും വിധം…. Read More

വിഭൂതിക്കു പോലും അവളോടുള്ള സമീപനത്തിലും താൽപ്പര്യത്തിലും ഇഷ്ടക്കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം…

രചന: Pratheesh ::::::::::::::::::::::::::: മകൾ വിഭൂതിയെ പ്രസവിച്ച ശേഷമാണ് മാന്യതയുടെ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നിറ വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങിയത്, കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ശരീരം പൂർണ്ണമായും വെളുത്തു പോയിരിക്കുന്നു, മരുന്നുകളും ഡോക്റുമാരെയും …

വിഭൂതിക്കു പോലും അവളോടുള്ള സമീപനത്തിലും താൽപ്പര്യത്തിലും ഇഷ്ടക്കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം… Read More

അവസാനമായി ഒന്നു കൂടി പറയാം, നിങ്ങൾ മനസിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം…

രചന: പ്രതീഷ് :::::::::::::::: കാ* മത്തിനു പ്രായപരിധിയുണ്ടോ ?അവരുടെ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ആ ചോദ്യത്തിനു പിന്നാലെയായി,ഞാൻ ആലോചിച്ചു അതിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സിലായിരിക്കും ഇതിനുചിതമായ പ്രായം ? അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു,ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ച് ഒരോ മനുഷ്യരിലും …

അവസാനമായി ഒന്നു കൂടി പറയാം, നിങ്ങൾ മനസിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം… Read More