അങ്ങിനെയിരിക്കെയാണ് ചാച്ചന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട  ജോസിച്ചായൻ ഒരാലോചനയുമായി വന്നത്…

അക്കരെയാണെന്റെ മാനസം… രചന: സജി മാനന്തവാടി :::::::::::::: “അമ്മേ എനിക്ക് നഴ്സാ വണ്ട എനിക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ജോലി മതി. എന്നെ പോലെ സുന്ദരന്മാരായ ആണുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ജോലിയല്ല നഴ്സിന്റെ ജോലി. വല്ലവന്റെയും അസുഖം മാറ്റാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ.” “ഓ പിന്നെ എന്നാ …

അങ്ങിനെയിരിക്കെയാണ് ചാച്ചന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട  ജോസിച്ചായൻ ഒരാലോചനയുമായി വന്നത്… Read More