ചുവന്നറോസാപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ തോൽക്കുന്ന അവളുടെ കീഴ്ച്ചുണ്ടുകളിലേക്കായിരുന്നു തന്റെ കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനം….

രചന: Seshma Dhaneesh :::::::::::::::::::::::::: “”കിളുന്ത് കൊച്ചാ സാറേ…. ഒന്ന് മയത്തിലൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ… “” വെറ്റിലക്കറ പുരണ്ട പല്ലുകാട്ടി  വിടന്റെ ചിരിയോടെ ഓച്ഛാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തിൽ താളുകൾ അയാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു… “”സാറ് ഭാഗ്യവാനാ….ഇതുവരെ ആരും തൊട്ടിട്ടില്ല… അതാ ഞാൻ  …

ചുവന്നറോസാപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ തോൽക്കുന്ന അവളുടെ കീഴ്ച്ചുണ്ടുകളിലേക്കായിരുന്നു തന്റെ കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനം…. Read More