ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഇത്തയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി…

രചന: Shafeeque Navaz ::::::::::::::::::::::: പുതിയൊരു വർക്ക്‌ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു….കോളടിച്ചല്ലോ എന്ന്… പക്ഷെ അത് ആ ഗൾഫുകാരന്റെ വീട്ടിലെ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്…. നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്കപേരും ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്ത വർക്കാണ് എനിക്കു കിട്ടിയത് പക്ഷെ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചത് …

ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഇത്തയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി… Read More

മൂന്ന് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വാപ്പി ഷാഹിനക്ക് കൊടുത്ത്..എന്റെ നെഞ്ചിടി കൂടി….

രചന: Shafeeque Navaz ::::::::::::::::::::::: രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ പെൺകുഞ്ഞാണ്. ഈ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും അവളുടെ പേരിടണം എന്ന് സൽമാൻ തീരുമാനിച്ചു.. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞും പെണ്കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് കെട്ടിയോൾ ഷാഹിനാടെ ഉപ്പ അങ്ങേരുടെ ഉമ്മുമാടെ പേരിട്ട് നശിപ്പിച്ചന്നേ,,സുഹ്റാ …

മൂന്ന് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വാപ്പി ഷാഹിനക്ക് കൊടുത്ത്..എന്റെ നെഞ്ചിടി കൂടി…. Read More