തങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ വേണം. ഇപ്പോൾ അമ്മയോടൊപ്പം പോയാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ അച്ഛനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല…

രചന: Sivadasan Vadama ::::::::::::::::::::::: സ്കൂൾ വിട്ടു വീട്ടിലേക്കു ചെന്നു കയറുന്നതിനിടെ അനുവിനും മനുവിനും മനസ്സിലായി അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടു എന്ന്. എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് തങ്ങൾക്കിതു വരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രണ്ടു പേരും നല്ലവർ ആയിട്ടാണ് …

തങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ വേണം. ഇപ്പോൾ അമ്മയോടൊപ്പം പോയാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ അച്ഛനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല… Read More

ആര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല..ഇനിയും നിനക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും….

രചന: Sivadasan Vadama ::::::::::::::::::::::: മോളെ നിനക്ക് ഈ ബന്ധം വേണോ?നിഖിൽ നിനക്ക് ചേർന്ന ഒരുവൻ ആണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ. അവൻ വെറും പ്ലസ്ടു വിദ്യാഭ്യാസം അതിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ കാണാനും സുന്ദരൻ എന്ന് അവകാശപെടാനില്ല. അതുപോലെ ആണോ നീയ്, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൾ കാണാനും …

ആര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല..ഇനിയും നിനക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും…. Read More

നിഖിലിന്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ടു തുടുക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവൻ അവളെ ചും ബി ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ…

രചന: Sivadasan Vadama =========== എന്റെ കു ളി തെ റ്റിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം ആയി ട്ടോ? മാളു നിഖിലിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നു വെച്ചാൽ? നിഖിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ മാളുവിന് ആത്മനിന്ദ തോന്നി. ഇവനെപ്പോലെ ഒരുത്തനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ആണല്ലോ അച്ഛനോട് യുദ്ധം …

നിഖിലിന്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ടു തുടുക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവൻ അവളെ ചും ബി ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ… Read More

ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുളിർകാറ്റു പോലെ ഹേമ കയറി വന്നത്…

രചന: Sivadasan Vadama ::::::::::::::::::: ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടേ? സ്വപ്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ വിശ്വൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കി. എങ്ങോട്ട്? എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ചോദ്യം അപ്രസക്തമാകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എന്നത്തേയും പോലെ അതു വായിൽ തന്നെ വിഴുങ്ങി. പകരം അയാൾ …

ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുളിർകാറ്റു പോലെ ഹേമ കയറി വന്നത്… Read More