പക്ഷെ മരിയാ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ഈ ജന്മം കൊണ്ടു അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് നീ കരുതേണ്ട….

മൗന ശലഭങ്ങൾ രചന: Treesa George :::::::::::::::::::::: മരിയാ ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനിടക്ക് നിനക്ക് എന്നോട് ഒരിക്കൽ പോലും അല്പം പോലും ഇഷ്ടം തോന്നിട്ട് ഇല്ലേ എന്റെ കണ്ണുകളിലോട്ടു ഉറ്റു നോക്കി എന്റെ മറുപടിക്ക് ആയി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉത്തർസിങ് ന്റെ …

പക്ഷെ മരിയാ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ഈ ജന്മം കൊണ്ടു അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് നീ കരുതേണ്ട…. Read More

എന്റെ പൊന്നേ എനിക്ക് നേരത്തെ വരാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടു ആണോ. ഓഫീസിലെ ജോലികൾ ഒക്കെ…

പുതുജീവിതം രചന: Treesa George ::::::::::::::::: ഏട്ടന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഓഫീസ് വിട്ട്  ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ.. ഇവിടെ ഞാനും പിള്ളേരും  അമ്മയും തനിച് അല്ലേ. എന്റെ പൊന്നേ എനിക്ക് നേരത്തെ വരാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടു ആണോ. ഓഫീസിലെ ജോലികൾ ഒക്കെ തീർന്നിട്ടു …

എന്റെ പൊന്നേ എനിക്ക് നേരത്തെ വരാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടു ആണോ. ഓഫീസിലെ ജോലികൾ ഒക്കെ… Read More

നീ ആള് കൊള്ളാല്ലോ. മൊട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പോഴേ സ്വത്തിൽ ആണല്ലോ കണ്ണ്…

തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ… രചന: Treesa George ::::::::::::::::::::::: എനിക്ക് പ്ലസ് ടു നും ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് സെമെസ്റ്ററിനും നല്ല മാർക്ക്‌ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇനിയും തുടർന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ അമ്മേ. പെണ്ണ് പിള്ളേർ പഠിച്ചിട്ടു എന്തിനാ? വല്ലവന്റെയും വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കാൻ …

നീ ആള് കൊള്ളാല്ലോ. മൊട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പോഴേ സ്വത്തിൽ ആണല്ലോ കണ്ണ്… Read More