അനു ജോസഫ് തോബിയസ്

SHORT STORIES

അവളിൽ സംശയം വർധിച്ചു.. അവൾ ഹരിയെ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു… ഇവൾ ഇത്ര വേഗം ഉറങ്ങിയോ.

നീതി ദേവത രചന: അനു ജോസഫ് തോബിയസ് ::::::::::::::::::::::::::: ഹരിയേട്ടാ… രമ്യ ഉറക്കെ വിളിച്ചു.. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നോക്കു.. ഞാൻ ഈ ദോശ ഒന്ന് ചുടട്ടെ.. […]

SHORT STORIES

ഇന്നും ഒരു പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ്‌ ഉണ്ടല്ലോ… ഇപ്പോൾ  ഈ മാസം രണ്ടു പെൺകുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്നും….

നീതി ദേവത രചന: അനു ജോസഫ് തോബിയസ് ::::::::::::::::::::::::::::::: ഹരിയേട്ടാ… രമ്യ ഉറക്കെ വിളിച്ചു.. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നോക്കു.. ഞാൻ ഈ ദോശ ഒന്ന് ചുടട്ടെ..

SHORT STORIES

എനിക്ക് 58 വയസായി. 20 വയസിൽ ഇവിടെ വന്നതാ…ഇതുവരെ കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കു വരരുത്…

പ്രവാസ ജോക്കി ~ രചന: അനു ജോസഫ് തോബിയസ് എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആണോ??? പിള്ളേച്ചൻ ചോദിച്ചു… പിള്ളേച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശശിദരൻ പിള്ള…. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിലെ ഗിർ

Scroll to Top