സുനുമോന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തനിക്കൊരു അനിയനോ അനിയത്തികുട്ടിയോ വേണമെന്നത്….

രചന: കാളിദാസൻ :::::::::::::::::::::: ഒറ്റമകനായി വളർന്നതുകൊണ്ട് തന്റെ സമപ്രായക്കാരോടും പ്രായത്തിൽ കുറവുള്ളവരെയും സുനുമോൻ സഹോദരി സഹോദരനായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു… സുനുമോന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തനിക്കൊരു അനിയനോ അനിയത്തികുട്ടിയോ വേണമെന്നത്…. എന്നെ സുഹൃത്തെന്നതിലുപരി സ്വന്തം സഹോദരനായാണ് അവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്…പലപ്പോഴും അവന്റെ അമ്മയോട് സഹോദരനൊ സഹോദരിയൊ …

സുനുമോന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തനിക്കൊരു അനിയനോ അനിയത്തികുട്ടിയോ വേണമെന്നത്…. Read More

ഡീ അമ്മു…എന്താ കാര്യം…നിയെങ്കിലും പറയ്…അവൻ പുറം തിരുമിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ബാത്‌റൂമിൽ കയറിയത്….

പ്രോത്സാഹനമില്ലാത്ത ഭാര്യ രചന: കാളിദാസൻ ::::::::::::::::::::::::: അമ്മേ……. എന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ട് അമ്മ ഓടിവന്നു….. എന്നതാ…. എന്നതാ ഇവിടെ പ്രശ്നം…???എന്താ ഇവിടൊരു ശബ്ദം കേട്ടത്…?? അമ്മ വീടിന്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു…. അമ്മയെ കണ്ടതും അമ്മു പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് …

ഡീ അമ്മു…എന്താ കാര്യം…നിയെങ്കിലും പറയ്…അവൻ പുറം തിരുമിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ബാത്‌റൂമിൽ കയറിയത്…. Read More