ഹോട്ടലിലേക്ക് കേറുമ്പോഴേക്കും കണ്ടു പുറത്തു പൊരിവെയിലിൽ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയും രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളും…

വിശപ്പെന്ന അമൃത്… രചന: Krishna Priya Sudhish രാവിലെ അമ്മയുണ്ടാക്കി വെച്ച ദോശയും ചമ്മന്തിയും കണ്ടതെ കലികയറി…വിളമ്പി വെച്ച പാത്രവും തള്ളി നീക്കി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുപോയി..അമ്മയോട് ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ ബാഗും എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങി… “മോനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് …

ഹോട്ടലിലേക്ക് കേറുമ്പോഴേക്കും കണ്ടു പുറത്തു പൊരിവെയിലിൽ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയും രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളും… Read More

നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. വളർത്തു ദോഷം അതു തന്നെ. നിന്നെ പോലൊരുത്തിയെ…

ഭാര്യ…… രചന: Krishna Priya Sudhish ” നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല…വളർത്തു ദോഷം അതു തന്നെ…നിന്നെ പോലൊരുത്തിയെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ച നിന്റെ തന്തയെയും തള്ളയെയും പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ….” ചാടിത്തുള്ളികൊണ്ടയാൾ വാതിൽ വലിച്ചടച്ചു പുറത്തേക്ക് പോയി….. അവളുടെ കണ്ണുകൾ …

നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. വളർത്തു ദോഷം അതു തന്നെ. നിന്നെ പോലൊരുത്തിയെ… Read More