ഇനിയെങ്കിലും നിന്നെ പ്രണയിച്ചു നിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു അതിൽ മുങ്ങിതാഴണം

അർദ്ധോക്തി – രചന : ഫസീന അൻസാർ ഒടുവിലവൾ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ പ്രണയം അവനോട് തുറന്നുപറയുവാൻ. വരും വരായ്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്…അച്ഛനെ ഭയന്ന്…കുടുംബത്തിന്റെ സൽപേരോർത്ത്.. ഒരുപാട് വൈകി, ഇനിയുമത് വയ്യ. എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരി ഇന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞിരിക്കും. അതൊരു …

ഇനിയെങ്കിലും നിന്നെ പ്രണയിച്ചു നിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു അതിൽ മുങ്ങിതാഴണം Read More