കുറെ ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും ഒരു മറുപടിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്…

രചന: Dhanu Dhanu ::::::::::::::::::: കുറെ ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും ഒരു മറുപടിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്… ഞാനവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നത്.. പെട്ടെന്നുള്ള അവളുടെ മാറ്റം എനിക്ക് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി… അതിലേറെ ദേഷ്യവും ഒന്നും നോക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നു… …

കുറെ ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും ഒരു മറുപടിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്… Read More

സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് വാങ്ങി മാമനെ നോക്കി ഒരു ചിരി അങ്ങോട്ട് പാസ്സാക്കി…

ശക്തിമരുന്ന്.. രചന : Dhanu Dhanu :::::::::::::::::::::::::::::: കുറച്ചുകാലം പിന്നിലോട്ട് പോകാം .. അന്നൊരു മഴ സമയത്ത് അമ്മയുണ്ടാക്കിയാ അരി ഉരുണ്ടയും തിന്ന് ടീവിയിൽ ശക്തിമാനും കണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ… അന്ന് ന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നപോലെയായിരുന്നു മാമന്റെ വരവ്… കൈയിൽ എന്തോ പൊതിയും …

സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് വാങ്ങി മാമനെ നോക്കി ഒരു ചിരി അങ്ങോട്ട് പാസ്സാക്കി… Read More

കാരണം ഈ പാതി രാത്രിയ്ക്ക് നാലു ചെറുപ്പക്കാർ വീടിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും..

രചന : Dhanu Dhanu :::::::::::::::::::::: നിന്നെ ത ല്ലി ക്കൊ ന്നു കെ ട്ടി ത്തൂ ക്കി.യാലും ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും വരില്ലെടി.. ഞങ്ങൾ പറയുന്നപോലെ ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോ.. അമ്മാവന്റെ …

കാരണം ഈ പാതി രാത്രിയ്ക്ക് നാലു ചെറുപ്പക്കാർ വീടിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും.. Read More