അവന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ക്രൂരതക്ക് ഇരയായി മരിക്കുമ്പോഴും അവള് ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കണ്ടത് അച്ഛന്റെ സ്നേഹം ആയിരുന്നിരിക്കണം

രചന: മിനിമോൾ രാജീവൻ ഉമ്മറത്തെ മണി മുഴങ്ങി. “മോന്‍ എവിടെ…?” വാതിൽ തുറന്ന ഭാര്യയോട് അയാൾ ചോദിച്ചു. “അവന്‍ ഇന്ന് നേരത്തെ ഉറങ്ങി.” ഒറ്റ വാക്കില്‍ ഒതുങ്ങി ആ മറുപടി. “മ്ഹും…” അയാൾ മൂളി. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ആയുള്ള പതിവ് …

അവന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ക്രൂരതക്ക് ഇരയായി മരിക്കുമ്പോഴും അവള് ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കണ്ടത് അച്ഛന്റെ സ്നേഹം ആയിരുന്നിരിക്കണം Read More