അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പതിയെ എഴുന്നേറ്റ്. കുറച്ചു ദൂരെ മാറി ഒരു…

പുനർവിവാഹം രചന: നിഷാ മനു ക്യാൻസർ എന്നിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ. വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക്. നഷ്ടമായത്. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ്. വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് അദ്ദേഹമായുള്ള വേർപിരിയൽ. അതിന്. അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയും …

അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പതിയെ എഴുന്നേറ്റ്. കുറച്ചു ദൂരെ മാറി ഒരു… Read More

പാതിരാ കാറ്റിൻ്റെ നല്ല തണുപ്പ്, ഇരു കൈകളും കെട്ടി ഞാൻ നടന്നു. എത്ര തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഇപ്പൊൾ എന്ത് ശാന്തമാണ്…

രചന: നിഷാ മനു ഓണം അവധി കഴിഞു വീണ്ടും ജോലി. സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയായി ksrtc യിലാണ് യാത്ര സാധരണ രാത്രിയിലെ വണ്ടിക്കാണ് വരാറ് അപ്പോപിറ്റെ ദിവസം. അതിരാവിലെ എത്തും വെക്കേഷൻ തീരുന്ന ദിവസം ഒരാളെ കണ്ട് പിടിച്ച് തരാമെന്ന് കൂട്ടുകാരൻ എറ്റിട്ടുണ്ട് …

പാതിരാ കാറ്റിൻ്റെ നല്ല തണുപ്പ്, ഇരു കൈകളും കെട്ടി ഞാൻ നടന്നു. എത്ര തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഇപ്പൊൾ എന്ത് ശാന്തമാണ്… Read More