കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ട് പൊയ്‌ക്കോട്ടെ. പക്ഷേ അത് അവനെ കരയിച്ചുകൊണ്ട് വേണോ….

അമ്മ രചന: നൈയാമിക മനു ::::::::::::::::::::::::: മീരയുടെ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകി കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പു ഇപ്പോഴും മീരയുടെ മാ റോടു ചേർന്ന് കിടന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു… “നോക്കിനില്ക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്ക് ” കിരൺ ആക്രോശിച്ചു. കാവ്യ ബലം പ്രയോഗിച്ചുതന്നെ അപ്പുവിനെ …

കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ട് പൊയ്‌ക്കോട്ടെ. പക്ഷേ അത് അവനെ കരയിച്ചുകൊണ്ട് വേണോ…. Read More

വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ എങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസിനെ ഒരുതരം സന്തോഷം വന്ന് പൊതിയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു…

ഇഷ്ടം രചന: നൈയാമിക മനു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബസ്സ്കാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട്‌ ബസ്സ് കയറിയാലെ വീടെത്തു. ആദ്യത്തെ ബസ്സിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു. ബസ്സ് വന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഓടിപോയി ഇടിച്ചു തള്ളി അകത്ത് …

വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ എങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസിനെ ഒരുതരം സന്തോഷം വന്ന് പൊതിയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു… Read More

കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ട് പൊയ്‌ക്കോട്ടെ. പക്ഷേ അത് അവനെ കരയിച്ചുകൊണ്ട് വേണോ…

അമ്മ രചന: നൈയാമിക മനു മീരയുടെ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകി കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പു ഇപ്പോഴും മീരയുടെ മാറോടു ചേർന്ന് കിടന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. “നോക്കിനില്ക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്ക് ” കിരൺ ആക്രോശിച്ചു. കാവ്യ ബലം പ്രയോഗിച്ചുതന്നെ അപ്പുവിനെ മീരയിൽ നിന്നും …

കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ട് പൊയ്‌ക്കോട്ടെ. പക്ഷേ അത് അവനെ കരയിച്ചുകൊണ്ട് വേണോ… Read More