പെണ്ണുകാണൽ മാത്രം ബാക്കി, അമ്മ പറയുന്നതുപോലെ ആരെയെങ്കിലും പ്രണയിച്ചാലോ…

അഭിനേത്രി രചന: Magline Jackson മുംബൈയിൽ ദാദർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വിനോദിനു ജോലി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ടു മക്കളിൽ മൂത്ത മോൻ അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു’ അച്ഛൻ റിട്ടേടായി ! അമ്മയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ ആണു ജോലി ‘ വിനോദിനു വേണ്ടി …

പെണ്ണുകാണൽ മാത്രം ബാക്കി, അമ്മ പറയുന്നതുപോലെ ആരെയെങ്കിലും പ്രണയിച്ചാലോ… Read More

മുന്ന നമുക്ക് ദൂരെ എവിടേയ്ക്കെങ്കിലും പോയി വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിക്കാം, ജോലിക്കായ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല…

നരജന്മങ്ങൾ രചന: മാഗ്ളിൻ ജാക്സൺ ഏട്ടനോട് എത്ര പ്രാവശ്യമായ് പറയുന്നു ഒരു ജോലിക്കാരിയെ നോക്കാൻ .. പി രിയഡ്സ് ആയാൽ അ ടിവയറ്റിൽ ഭയങ്കര വേദനയാ . ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ . ഏട്ടനുമനസ്സിലാവില്ല.! ബാങ്കിൽ കുറച്ചു താമസിച്ചു ചെന്നാൽ . ആ …

മുന്ന നമുക്ക് ദൂരെ എവിടേയ്ക്കെങ്കിലും പോയി വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിക്കാം, ജോലിക്കായ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല… Read More