തേടിയതെന്തോ കിട്ടിയത് പോലെ അവളുടെ വരണ്ട ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. ആ വെള്ളപാടയിലൂടെ കൃഷ്ണമണികൾ നാല് പാടുമായി പരതി നടന്നു….

അരികെ ~ രചന: ദേവ സൂര്യ (രുദ്ര ദേവ) “”ഒന്ന് ചേർന്ന് കിടക്കടി… വല്ലാതെ തണുക്കുന്നു””….അയാളുടെ സംസാരം കേൾക്കെ അവളിൽ നാണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു…. അവൾ ഒന്നുയർന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് പറ്റിചേർന്ന് ഒന്നൂടെ ചുരുങ്ങി കിടന്നു…. “”നല്ല മഴക്കോളുണ്ടല്ലോ പെണ്ണെ …

തേടിയതെന്തോ കിട്ടിയത് പോലെ അവളുടെ വരണ്ട ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. ആ വെള്ളപാടയിലൂടെ കൃഷ്ണമണികൾ നാല് പാടുമായി പരതി നടന്നു…. Read More