വാരിവിതറാൻ ഒരു അവസരം കാത്ത് നിലാവത്ത് അഴിച്ചു വിട്ട കോഴിയ പോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറെ ആയി…

രചന: രേഷ്മ രാജ് ::::::::::::::::::::: ഹൈറപ്പാ ഹൈറപ്പാ ഹൈറപ്പാ ഹൈറപ്പാ… പാട്ട് നിർത്തിയിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്ക് കൊച്ചേ…. സമയം എത്ര ആയെന്ന…. 8 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പാട്ടും പാടി അങ്ങ് നടക്കുവാ…. മാതാശ്രീ കലിപ്പിൽ ആയാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ …

വാരിവിതറാൻ ഒരു അവസരം കാത്ത് നിലാവത്ത് അഴിച്ചു വിട്ട കോഴിയ പോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറെ ആയി… Read More

വിവാഹം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ താൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് പേടിക്കുന്നത്…

രചന: രേഷ്മ രാജ് എന്താ ദിയയുടെ പ്രശ്നം? എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…. ഒരു ആക്‌സിഡന്റ് പറ്റി മാതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ആയ പേഷ്യന്റ് ആണ് ദിയ. ശാരീകമായി ആരോഗ്യവതി ആണെങ്കിലും മാനസികമായി എന്തോ അലട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് …

വിവാഹം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ താൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് പേടിക്കുന്നത്… Read More