തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വന്നില്ല. മനസ്സിലാകെ അമ്മയുടെ വാക്കുകളാണ്….

ഭാഗം വെപ്പ് രചന: വൈഖരി ::::::::::::::::::: തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വന്നില്ല. മനസ്സിലാകെ അമ്മയുടെ വാക്കുകളാണ്. “കിരണിൻ്റെ ചേച്ചിയെ സൂക്ഷിച്ചോ … ചിരിച്ചു നിക്കണ മാതിരിയാവില്ല , സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോ” നാളെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. …

തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വന്നില്ല. മനസ്സിലാകെ അമ്മയുടെ വാക്കുകളാണ്…. Read More

നിനക്ക് പൊള്ളാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊതി തീരെ ലാളിക്കാതെ അവരനുഭവിച്ച വിങ്ങൽ…

സ്നേഹം പൂക്കുന്നിടങ്ങൾ രചന: വൈഖരി ::::::::::::::::: “സാധാരണ വീക്കെൻ്റ് വരുമ്പോ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാറില്ലല്ലോ ഇത് നാല് ദിവസത്തെ അവധിയാ .. ഒന്നുകിൽ നീ വീട്ടിൽ പോണം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. നീ ആലോചിക്ക് …

നിനക്ക് പൊള്ളാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊതി തീരെ ലാളിക്കാതെ അവരനുഭവിച്ച വിങ്ങൽ… Read More

പെണ്ണുകാണാൻ പോയ അന്നു തന്നെ മനസിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ് നല്ല പാതിയായി അവൾ മതിയെന്ന്..

എൻ്റെ പുലിക്കുട്ടി രചന: വൈഖരി :::::::::::::::: പെണ്ണുകാണാൻ പോയ അന്നു തന്നെ മനസിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ് നല്ല പാതിയായി അവൾ മതിയെന്ന്.. അവളുടെ ഭംഗിയുള്ള ചിരിയും കുസൃതിക്കണ്ണുകളും വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.. അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരംഗമായി അവൾ വന്നു. പുതുമോടിയെല്ലാം പതിയെ …

പെണ്ണുകാണാൻ പോയ അന്നു തന്നെ മനസിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ് നല്ല പാതിയായി അവൾ മതിയെന്ന്.. Read More

ശൂന്യതയിലിരുന്ന് ഞാൻ മുന്നിലെ വിമലയുടെ ചിത്രത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കി കണ്ണുകളടച്ചു.

രചന: വൈഖരി ::::::::::::::::::: “കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ അടിച്ച് തുട പൊളിക്കും ഞാൻ. എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ലേ ? ” മായയുടെ അലർച്ചയാണ്. അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇടം കൈ കൊണ്ട് അനുമോളുടെ കൈകൾ പിടിച്ച് വലതു കൈ ഓങ്ങി നിൽക്കുന്ന മായയെയാണ് കണ്ടത് …

ശൂന്യതയിലിരുന്ന് ഞാൻ മുന്നിലെ വിമലയുടെ ചിത്രത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കി കണ്ണുകളടച്ചു. Read More