അതെ ഇന്നും കിടന്നു കൊടുത്തു മൂന്നാലുപേർക്ക് നാളെയും മൂന്നാലുപേർക്ക് കിടന്നു കൊടുക്കണം…

രചന : സ്നേഹ സ്നേഹ ഭയങ്കര തലവേദന ….. രാത്രി കിടക്കാനായി റൂമിലേക്ക് ചെന്ന ദീപ ബെഡിലേക്കിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു…. ഓ ഇന്നും വേദനയാണോ ദീപ വരുന്നതും കാത്തിരുന്ന രാജേഷ് പുച്ഛം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു… ആ രാജേഷേട്ടാ തല പൊട്ടിപ്പൊളിയുന്ന …

അതെ ഇന്നും കിടന്നു കൊടുത്തു മൂന്നാലുപേർക്ക് നാളെയും മൂന്നാലുപേർക്ക് കിടന്നു കൊടുക്കണം… Read More