ഇറുക്കിപിടിച്ച കൈകൾ പതിയെ അയഞ്ഞു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവളുടെ  മുഖത്തേക്ക് അവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി…

അവൾ രചന: സൗമ്യ സാബു ::::::::::::::::::::::::::: “ഇന്നൊരു മൂഡില്ല അനൂ, നാളെയാവട്ടെ” നെഞ്ചോടമർന്നു ഇറുകെ പുണർന്നു കിടക്കുന്ന അവളുടെ  കൈകളിൽ മെല്ലെ തലോടി അത് പറയുമ്പോൾ “ഇത് തന്നെയല്ലേ താൻ ഒരാഴ്ച്ചയായി എന്നും പറയാറു എന്ന്” അലക്സ്  മനസ്സിലോർത്തു. അലക്സിന് എന്താ പറ്റിയെ??  എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ?? “ഹേയ്  …

ഇറുക്കിപിടിച്ച കൈകൾ പതിയെ അയഞ്ഞു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവളുടെ  മുഖത്തേക്ക് അവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി… Read More