ആ മിട്ടായി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വിശപ്പുണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ..ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ മിട്ടായിയുടെ ചിന്ത മാത്രമാണ് എപ്പോഴും….

രചന: സൽമാൻ സാലി :::::::::::::::: ” എടീ എന്തിനാടി അവൻ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നത് .. അവനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തൂടെ .. ഭാര്യയെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഹബീബ് കാര്യം തിരക്കിയതാണ് ” ഹാ ഇനി നിങ്ങടെ …

ആ മിട്ടായി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വിശപ്പുണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ..ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ മിട്ടായിയുടെ ചിന്ത മാത്രമാണ് എപ്പോഴും…. Read More