നീയാകെ തടിച്ചിയായല്ലോടീ…ഇതു രണ്ടും നിന്റെ സ്വന്തം പിള്ളേരാണോ…?അല്ലെടാ വരുന്ന വഴിക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്തതാ…

സാറാണെൻ്റെ സ്റ്റാർ – രചന: Afan Yousufchalachi ഇന്റെർവെൽ സമയത്ത് ക്യാംപസിന്റെ നീണ്ട കൽപടവുകളിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാലെണ്ണം കത്തി വെക്കുമ്പോഴാണ് മൂത്രശങ്ക തീർക്കാൻ പോയ സുരഭി റോക്കറ്റുപോലെ പാഞ്ഞുവന്നത്… കാര്യമന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവൾ പട്ടിയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കിതയ്ക്കുന്നു…കാര്യം പറയെടീ കോപ്പേ…ക്ഷമ നശിച്ച ഞാൻ …

നീയാകെ തടിച്ചിയായല്ലോടീ…ഇതു രണ്ടും നിന്റെ സ്വന്തം പിള്ളേരാണോ…?അല്ലെടാ വരുന്ന വഴിക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്തതാ… Read More