പക്ഷെ, പതിയെ പതിയെ പ്രായം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവം മാറി മാറി വന്നു…

സ്ത്രീ മാനസം രചന: അഹല്യ അരുൺ ::::::::::::::::::: ഇത്തിത്താനം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജന്മി കിഴക്കേപ്പാട്ട് രാഘവൻ മാഷിനും നന്ദിനി അമ്മ ക്കും ഒരു പാട് നേർച്ചകൾക്കും വഴിപാടുകൾക്കും ശേഷം ആണ് ഒരു ഉണ്ണി പിറക്കുന്നത്… ദൈവം എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും വാരി വലിച്ച് …

പക്ഷെ, പതിയെ പതിയെ പ്രായം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവം മാറി മാറി വന്നു… Read More

എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ പോലും കാണുകയോ പരസ്പരം അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യം തന്നെ….

പൂക്കാത്ത ഒറ്റമരം രചന: അഹല്യ അരുൺ ::::::::::::::::::: അടുക്കളയിൽ രാവിലെയുള്ള ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ആണ് തലേന്ന് കെട്ടിയോൻ കൊണ്ടു വന്ന പത്രതാൾ യാദൃശ്ചികമായി കാവ്യ യുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത്. അത് മലയാള ദിനപത്രത്തിന്റെ ചരമ കോളം ആയിരുന്നു. വെറുതെ ആ പേപ്പർ …

എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ പോലും കാണുകയോ പരസ്പരം അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യം തന്നെ…. Read More