യാത്രയിലെവിടെയോ താൻ സമ്മാനിച്ച പുഞ്ചിരിയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പുഞ്ചിരി മടക്കം നൽകി…

രചന: Arjun Vs പതിവ് ബസ് കിട്ടാഞ്ഞതിനാൽ അല്പം വൈകിയാണ് അജിത്തും സുഹൃത്ത് ഹരീഷും അന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോയത് . വൈകിയതിന് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് . കോഴിക്കോട്ടെ അറിയപ്പെടുന്ന കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രണ്ടുപേരും… ബസ്സിൽ അത്യാവശ്യം …

യാത്രയിലെവിടെയോ താൻ സമ്മാനിച്ച പുഞ്ചിരിയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പുഞ്ചിരി മടക്കം നൽകി… Read More