ഇനിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് എന്റെ മക്കളെ ഞാനെങ്ങോട്ടും അയക്കുന്നില്ലെന്നും അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങിനെ…

രചന: Ezra Pound :::::::::::::::::::::::: വിവാഹമൊക്കെ ആർഭാടമായി കഴിഞ്ഞു…. മു ലകുടി മാറിയ പ്രായം മുതൽക്കെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക്‌ പോവേണ്ട പെണ്ണാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് വളർന്നതോണ്ടാവും ഭർതൃ വീട്ടിലേക്കു പോവുമ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല. തോന്നീട്ട് കാര്യോമില്ലല്ലോ. ഇനിയെത്ര നാൾ അവിടെ കഴിയേണ്ടി …

ഇനിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് എന്റെ മക്കളെ ഞാനെങ്ങോട്ടും അയക്കുന്നില്ലെന്നും അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങിനെ… Read More

എല്ലാരും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു പൂതി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോന്ന്. അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന…

രചന: Ezra Pound ::::::::::::::::::::: ടാറ്റു.. എല്ലാരും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു പൂതി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോന്ന്..അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം നമ്മളും മാറേണ്ടതല്ലേ. പക്ഷെ വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ പണിയാവും..അതോണ്ടന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണാവുന്ന ഇടങ്ങളിലൊന്നും ഇതു ചെയ്യാനും പറ്റൂല..എന്നുവെച്ചു ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റൂല..അത്രക്കും മോഹിച്ചുപോയി.. കൂട്ടുകാരനോട് …

എല്ലാരും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു പൂതി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോന്ന്. അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന… Read More