പടർന്നു കിടക്കുന്ന സീമന്ത രേഖയിലെ ചുവപ്പും മതിയായിരുന്നു വിനീതിന്റെ സമനില തെറ്റാൻ…

അവിഹിതം – രചന: Gaurilekshmi S സിറ്റിയിലെ പ്രധാന റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒന്നിൽ തന്നെയുള്ള തന്റെ ഇരുനില വീടിനരികിൽ കാർ നിർത്തുമ്പോൾ വിനീതിന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ മിടിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ എന്നത്തേയും പോലെ ജോലിക്ക് പോയി തലവേദന എന്നു പറഞ്ഞു ആ ഫോൺ …

പടർന്നു കിടക്കുന്ന സീമന്ത രേഖയിലെ ചുവപ്പും മതിയായിരുന്നു വിനീതിന്റെ സമനില തെറ്റാൻ… Read More