കൂട്ടുകാരിൽ ആരുടെയോ ബൈക്ക് വാങ്ങി അവൻ വന്നു. ഷാൾ കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചവൾ അവനോടൊപ്പം ദൂരെ വിജനമായിടത്തു പോയി

രചന : മിനു സജി കോളേജിൽ പലരും എന്നെ വല്ലാതെ നോക്കുന്നു. ചിലരുടെ കണ്ണുകളിൽ സഹതാപവും മറ്റു ചിലർ ദേഷ്യവും, പരിഹാസവും നിറഞ്ഞ നോട്ടങ്ങൾ. എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ശാലുവാണ് എന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. നീ …

കൂട്ടുകാരിൽ ആരുടെയോ ബൈക്ക് വാങ്ങി അവൻ വന്നു. ഷാൾ കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചവൾ അവനോടൊപ്പം ദൂരെ വിജനമായിടത്തു പോയി Read More