ഒരു മിന്നുകെട്ടി തന്നെ കൂടെകൂട്ടാൻ കിച്ചേട്ടൻ തയ്യാറല്ലെന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം സ്വയമൊരു വിഡ്ഢിയാവുകയാണോ എന്നുപോലും….

അവന്തിക രചന: Sana Hera :::::::::::::::::::::: രക്‌തചുവപ്പിൽ മുങ്ങിയ സിന്ദൂരരേഖയും കഴുത്തിൽ മഞ്ഞച്ചരടിൽ കോർത്ത താലിമാലയുമണിഞ്ഞവൾ കരിനീല പട്ടുസാരിയിൽ… തന്നെക്കാൾ മുപ്പത്തുവയസ്സ് മുതിർന്ന അയാളോടൊപ്പം കതിർമണ്ഡപത്തിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം കണ്ടുനിൽക്കാൻ കെൽപില്ലാതെ ഞാൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്നെഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു. Mukunthan Menon… Weds… Avanthika …

ഒരു മിന്നുകെട്ടി തന്നെ കൂടെകൂട്ടാൻ കിച്ചേട്ടൻ തയ്യാറല്ലെന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം സ്വയമൊരു വിഡ്ഢിയാവുകയാണോ എന്നുപോലും…. Read More