ആദ്യത്തെ അമ്പരപ്പ് മാറിയപ്പോൾ പതിയെ ഫോൺ എടുത്തു ദീപ്തിയെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു…

രചന: ഷാനവാസ് ജലാൽ മോനെ അമ്മക്ക് ഒരാളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു , കൂടെ ജിവിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല മരിക്കും മുന്നേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എന്ന അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അമ്പരന്നു , എന്റെ മുഖം മാറിയത് …

ആദ്യത്തെ അമ്പരപ്പ് മാറിയപ്പോൾ പതിയെ ഫോൺ എടുത്തു ദീപ്തിയെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു… Read More