ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കാത്തു വെച്ചത് നിനക്കായി മാത്രം തരാം.

രചന: Sneha Shentil ഇച്ചായന്റെ കാന്താരി അതൊരു ഫേസ്ബുക് പ്രണയം ആയിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ രണ്ടു അറ്റത്തു ഉള്ളവർ…ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി പരിജയപെട്ടു. അരുൺ ആണ് ആദ്യം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രണയം അവളിൽ ഒരു ഭയം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. …

ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കാത്തു വെച്ചത് നിനക്കായി മാത്രം തരാം. Read More