അമ്പലത്തിനു അടുത്തുള്ള ആൽമരത്തിൻറെ അവിടെ ഞാൻ കാണും,അവിടെ ആരും തന്നെ കാണില്ല…

മൗനാനുരാഗം ~ രചന: അപര്‍ണ്ണ ഷാജി അജു : എടാ ഹരി, ആണ്ടേ നിന്റെ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു… എവിടെ? അജു :-കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്ക്.. ഹരി : എടാ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലെടാ..ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ …

അമ്പലത്തിനു അടുത്തുള്ള ആൽമരത്തിൻറെ അവിടെ ഞാൻ കാണും,അവിടെ ആരും തന്നെ കാണില്ല… Read More