മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ച് മുഖമുയർത്തി മെഴുകുതിരിയുരുക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഉറക്കെയലറി…

❤️ജോതി❤️ രചന: ആമ്പൽ ആമ്പൽ Ksrtc ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പുറകിൽ മാർക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലേക്ക് അവനെ ഒന്ന്‌ തലയുയർത്തി പാളി നോക്കിയവൾ നടന്നു…. അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും സമീപത്തെങ്ങാനും നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചുറ്റിനും ഒന്ന്‌ നോക്കി അവനും കുറച്ച് അകലം …

മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ച് മുഖമുയർത്തി മെഴുകുതിരിയുരുക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഉറക്കെയലറി… Read More