അവളുടെ ശരീരം മറയ്ക്കാൻ തുണി ഇടുന്നതിന് നിന്റെം നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും അനുവാദം വാങ്ങിക്കണോടാ…

ചുരിദാർ ~ രചന: ആർദ്ര ബി. എസ് പതിവില്ലാതെ മകന്റെ കാർ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് നിന്നതും മാധവൻ സംശയത്തോടെ കലണ്ടറിലേക്ക് നോക്കി.ഓണവും ക്രിസ്മസും വിഷുവുമൊന്നുമല്ല,ഇന്നാരുടെയും പിറന്നാൾ ഉള്ളതായും ഓർമയില്ല.സാധാരണ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലേ വരാറുള്ളൂ.അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ തേങ്ങയും …

അവളുടെ ശരീരം മറയ്ക്കാൻ തുണി ഇടുന്നതിന് നിന്റെം നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും അനുവാദം വാങ്ങിക്കണോടാ… Read More

അതുവരെ ബയോളജി ടീച്ചർ ആരാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വിരുതന്മാർ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും സംശയം ചോദിക്കുന്നതും…

രചന: ദേവാർദ്ര. ആർ “അമ്മേ 6 മണിയായി.. വിളക്ക്‌ കത്തിക്കണ്ടേ?” “വേണ്ട..ഇന്ന് മാളുന് തൊടക്കാ..എനിക്കും വിളക്ക് കത്തിചൂടാ..” “തൊടക്കോ?അതെന്താ?” അമ്മ എന്നെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു… “ചെറിയ വായിൽ വലിയ സംസാരം ഒന്നും വേണ്ട..അതൊക്കെ അറിയേണ്ട പ്രായത്തിൽ അറിഞ്ഞോളും..കേറിപ്പോടി …

അതുവരെ ബയോളജി ടീച്ചർ ആരാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വിരുതന്മാർ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും സംശയം ചോദിക്കുന്നതും… Read More