അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആയിരിക്കാം അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ അർപ്പിത നിർബന്ധിത ആയത്…

എഴുത്ത്: ഐറിൻ അന്നത്തെ എല്ലാ ചാനലിലേയും exclusive  വാർത്ത അതായിരുന്നു.. ” അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയ 13വയസുകാരി അറസ്റ്റിൽ” ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടിക്ക്  ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ??   ആർക്കും ഈ വാർത്ത വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല… “മറ്റാരോ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഇതിൽ …

അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആയിരിക്കാം അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ അർപ്പിത നിർബന്ധിത ആയത്… Read More