എന്തോ അവളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സഹാനുഭൂതി.ഞാനും ഭാര്യയും വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ….

ഏകാകിനി രചന : നിഷ പിള്ള ::::::::::::::::::::::::::: അപർണയും ഗണേശും രവി സാറിനെ കാണാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നില്ല.അപർണ അക്ഷമയായി .അവൾ വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു മാസികകൾ മറിച്ചു നോക്കി . “എന്നതാ ഗണേശേ ,ഇത്ര വലിയ …

എന്തോ അവളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സഹാനുഭൂതി.ഞാനും ഭാര്യയും വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ…. Read More