നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ നീ കണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എപ്പോഴോ…എപ്പോഴോ അറിയാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയി

നീ നടന്ന വീഥിയിൽ – രചന: നീഹാര നിഹ ഫേസ്ബുക് പേജിലെ പുതിയ കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥത. ഏയ്‌, വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചു തല പുകയ്ക്കുകയാണ് താൻ. മൊബൈൽ ഓഫാക്കി വച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചു വരാം …

നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ നീ കണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എപ്പോഴോ…എപ്പോഴോ അറിയാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയി Read More