ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള പാവാടയും, ബ്ലൗസും. അവളുടെ സൗന്ദര്യം ഇരട്ടിയായിരിക്കുന്നു…ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു കുട്ടികൾ പരസ്പരം പിറുപിറുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു

ധ്രുവം – രചന:നൗഫൽ കളമശ്ശേരി പള്ളിക്കൂഠത്തിൽ തൊട്ട് മനസിൽ പതിഞ്ഞു പോയ ആ മുഖം ഇനിയും അയാളിൽ നിന്നും വിട്ട് പോയിട്ടില്ല. നാലാം ക്‌ളാസിൽ പഠിക്കുമ്പോളാണ് മനു ആദ്യമായി അവളെ കാണുന്നത്. നീളൻ കണ്ണുകളും, മുടി രണ്ടായി പിന്നി വിവിധങ്ങളായ നിറത്തിലുള്ള …

ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള പാവാടയും, ബ്ലൗസും. അവളുടെ സൗന്ദര്യം ഇരട്ടിയായിരിക്കുന്നു…ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു കുട്ടികൾ പരസ്പരം പിറുപിറുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു Read More