പെട്ടന്ന് കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് നടന്നതും ചുംബിച്ചതും ഒക്കെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം പോലെ വന്നു…

തീർത്ഥ ~ രചന: പൂർവിക പാർത്വി “”എവിടെന്നാണ്ട് ഒരുത്തിയെ കൊണ്ടന്നതും പോരാ എന്നിട്ട് രണ്ടാളേം വിളക്കും കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ല്ലെ.. “””” അമ്മാവന്റെ വീട് കുലുങ്ങുമാറുള്ള ഒച്ച കേട്ട് പിന്നാമ്പുറത്ത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ എറിയാൻ നോക്കി എടുത്ത കല്ല് …

പെട്ടന്ന് കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് നടന്നതും ചുംബിച്ചതും ഒക്കെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം പോലെ വന്നു… Read More

തന്റെ ഭർത്താവായും മകന്റെ പിതാവായും ചമയാൻ തയ്യാറായി ഒത്തിരി പേര് വാതിലിൽ മുട്ടിയങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അയാൾ വന്നാൽ…

കനകം ~ രചന: പൂർവിക പാർത്വി പരുപരുത്ത ചെളി പുരണ്ട വിരലുകൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെൺശിൽപത്തിന്റെ മാറിൽ അമർന്നു മനോഹര രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മിഴികൾ ആ പെണ്ണിൽ തന്നെയായിരുന്നു… ഒരുവേള അയാളുടെതുമയി തന്റെ കണ്ണുകൾ കോർത്തപ്പോൾ ഒരു പിടച്ചിലോടെ പെണ്ണ് മുഖം …

തന്റെ ഭർത്താവായും മകന്റെ പിതാവായും ചമയാൻ തയ്യാറായി ഒത്തിരി പേര് വാതിലിൽ മുട്ടിയങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അയാൾ വന്നാൽ… Read More

പറഞ്ഞു തീർന്നതും അവന്റെ മേൽ ഉള്ള അവളുടെ കൈ അയഞ്ഞു. പെട്ടന്ന് പിന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞ അവളെ വീഴാതിരിക്കാൻ ആയി അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു…

പ്രണയിനി ~ രചന: പൂർവിക പാർത്വി “ചിത്തു..നീ ഒന്ന് റെഡി ആവ്..നമുക്ക് നിന്റോടം വരെ ഒന്ന് പോയി വരാം..”” അടുക്കളയിൽ തിരക്ക് ഇട്ടു പണിയിലായിരുന്ന ചൈതന്യ യുടെ പിന്നിൽ വന്നു അവൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ സായന്ത് പറഞ്ഞു.. “”ന്താ സായേട്ടാ ഇപ്പൊ …

പറഞ്ഞു തീർന്നതും അവന്റെ മേൽ ഉള്ള അവളുടെ കൈ അയഞ്ഞു. പെട്ടന്ന് പിന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞ അവളെ വീഴാതിരിക്കാൻ ആയി അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു… Read More